Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Dla rodziców

„Have fun & learn” to innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym.

 

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego  i osłuchanie się z nim, poprzez aktywną zabawę.

 

Podczas pracy z dziećmi zostaną wykorzystane następujące metody pracy:

- metoda naturalna – na zajęciach nauczyciel stosuje proste, krótkie komunikaty posługując się przy tym gestami i mimiką;

- metoda audiowizualna – wykorzystuje dźwięk i ilustracje, co sprawia iż zajęcia stają się bardziej atrakcyjne dla dzieci i łatwiej przyswajają poruszane zagadnienia;

- metoda TPR (Total Physical Response) – uczenie się przez doświadczenie, czyli zapamiętywanie poprzez ruch i działanie, co bardziej angażuje dzieci podczas zajęć;

- metody aktywizujące – gry dydaktyczne, inscenizacje, drama.

 

Podręczniki i pomoce dydaktyczne:

Pakiet „Jolly Nolly. English for very young learners.” Wydawnictwo Edukacyjne. Dla przedszkola.

 

Zajęcia będą organizowane dwa razy w tygodniu, przez wychowawców poszczególnych grup – zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawie programowej.
Autorem innowacji jest nauczyciel naszego przedszkola Pani Agata Klembowska

Data dodania: 2023-01-13 13:52:15
Data edycji: 2023-01-13 21:01:38
Ilość wyświetleń: 1094

"...Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.

To czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy."

Maria Kielar
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej